Patent aanvragen

10 vragen en antwoorden

voorbeeld van een bakfiets uitvinding in een patentaanvraag

Wat is een patent?

Een patent is een uitsluitend recht dat voortvloeit uit een patentaanvraag. In de patentaanvraag wordt een uitvinding beschreven die voldoet aan de eisen van de Rijksoctrooiwet. Het vaak gebruikt synoniem voor ‘patent’ is ‘octrooi’ en deze woorden kunnen volledig door elkaar gebruikt worden. Ben je liefhebber van het woord ‘octrooi’, klik dan hier en dan veranderen op de website alle ‘patent-woorden’ in ‘octrooi-woorden’. Een patentaanvraag beschrijft een technische oplossing voor een technisch probleem, waarbij de oplossing algemeen verwoord is in de hoofdclaim of hoofdconclusie en waarbij specifieke uitvoeringsvormen verwoord zijn in de subclaims of onderconclusies. Om een uitsluitend recht uit de conclusies te verkrijgen, dienen de (hoofd)conclusies te voldoen aan de volgende eisen:

verticale streep

• Nieuwheid

de in de hoofdconclusie verwoorde oplossing moet nieuw zijn ten opzichte van alle technische oplossingen die op het moment van indienen bekend zijn, waar dan ook ter wereld.

• Inventiviteit

de in de hoofdconclusie verwoorde oplossing mag voor een ander niet voor de hand liggen.

• Industriële toepasbaarheid

de in de hoofdconclusie verwoorde oplossing moet industrieel toepasbaar zijn.
Waarom een patent aanvragen?

Met een patent kun je jouw eigen ontwikkelde technologie (product, systeem, werkwijze of proces) beschermen en iemand anders tegenhouden als die je beschermde product namaakt of op een andere manier op de markt aanbiedt of verhandelt. Je kunt ook, tegen een af te spreken vergoeding, toestemming geven aan diegene om die producten op de markt te houden, waarbij je diegene een licentie geeft en waarbij je een afspraak kunt regelen in een licentieovereenkomst. Op deze wijze houdt je altijd controle over jouw uitvinding en over jouw eigen ontwikkelde technologie en is het niemand anders toegestaan om je beschermde product als het ware te kopiëren.


Wie vraagt patent aan?

De meeste patenten worden aangevraagd door multinationals en het midden- en kleinbedrijf. Voor deze bedrijven is het vaak een noodzaak om eigen technologie te beschermen vanwege hun concurrentiepositie. Als hun technologie eenvoudig gekopieerd wordt, dan heeft degene die kopieert nauwelijks ontwikkelingskosten, terwijl degene die uitvindt daar jaarlijks veel kosten voor moet maken. Daarnaast zijn er vele start-ups die hun bestaansrecht danken aan het beschermen van hun technologie omdat investeerders vaak alleen willen investeren als het om een product of werkwijze gaat die uniek is.


Wat is het doel van het aanvragen van een patent?

Het doel van een patentaanvraag is het nastreven van een uitsluitend recht of een patentrecht, waarbij de mate van bescherming bepaald wordt door de verleende claims die in de patentaanvraag beschreven zijn in de zogenoemde 'conclusies'. Als het aanvragen van een patent leidt tot een verlening, dan heeft de aanvrager een uit dit patentrecht voortvloeiende bescherming verkregen die maximaal 20 jaar duurt. Hierbij moet in de laatste 16 jaar jaarlijks een aan de overheid te betalen bedrag voor instandhouding betaald moet worden. Het patentrecht is een 'asset' die van waarde is voor de patenthouder en dus als een vermogensrecht beschouwd kan worden dat overdraagbaar is en dus verhandelbaar.


voorbeeld van een fiets uitvinding in een patentaanvraag

Wanneer is het raadzaam om een patent aan te vragen?

Als je product in een vakgebied toegepast wordt waarin het druk is met patentbescherming, of waarin het gebruikelijk is dat concurrentie makkelijk kopieert, of als je product massaal geproduceerd en gebruikt zal worden, of als je product essentieel is voor je bedrijf, in welke vorm dan ook.


Bij wie kun je in Nederland een patentaanvraag indienen?

Voor het aanvragen van een patent kun je een patentaanvraag indienen bij de patentverlenende instantie die in Nederland het Nederlands Octrooicentrum genoemd is. Dit is een in Den Haag gevestigd overheidsorgaan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO, dat valt onder het Ministerie van Economische zaken. Dit orgaan is ingericht voor het ontvangen van een patentaanvraag waarin een uitvinding beschreven is en waarin claims zijn opgenomen. Je kunt een patent aanvragen voor meerdere Europese landen tegelijk: een Europees patent. Na verlening van het Europees patent kun je landen kiezen waar je het Europees patent daadwerkelijk nodig hebt, waarbij het Europees patent aanvullend in die landen gevalideerd moet worden om er van kracht te kunnen zijn. De landen waarin het Europees patent daadwerkelijk van kracht is, wordt vaak aangeduid met een ‘bundel van nationale patenten’ die van hetzelfde Europese patent stammen.


Wie kan je helpen bij het schrijven van een patentaanvraag?

Het beschrijven van een uitvinding en het opstellen van claims is een vak dat wordt beoefend door octrooigemachtigden die daarvoor zijn opgeleid. Je kunt je bij een patentverlenende instantie laten vertegenwoordigen door een octrooigemachtigde. Een octrooigemachtigde is bekend met de wet en daaruit voortvloeiende procedures en kan de aanvrager voor, tijdens en na de verleningsprocedure inhoudelijk adviseren. Het beroep van octrooigemachtigde is een bij de wet beschermd beroep. Geregistreerde Nederlandse octrooigemachtigden zijn opgenomen in het Nederlands Octrooiregister dat je kunt raadplegen op: Octrooigemachtigdenregister per 26 april 2021 (rvo.nl). Meer informatie over deze beroepsgroep is te vinden op: www.octrooigemachtigde.nl. Geregistreerde Europese octrooigemachtigden zijn vindbaar via: EPO - Find a professional representative.


voorbeeld van een uitvinding van een uitvouwbare bakfiets in een patentaanvraag

Wat zijn de kosten voor het opstellen van een patentaanvraag?

De duur voor het daadwerkelijk beschrijven van de uitvinding is afhankelijk van de uitvinding. Voor het beschrijven van een complex systeem waarin vele voor de uitvinding essentiële onderdelen nodig zijn, is meer tijd nodig dan voor het beschrijven van een eenvoudig systeem waarin maar weinig onderdelen essentieel zijn. Daarom verschilt de prijs voor het opstellen van een patentaanvraag per uitvinding. De prijzen variëren in de praktijk meestal tussen 3.000 en 7.000 euro exclusief btw. Maar hierbij blijft het niet. Vanaf het moment van het indienen van de patentaanvraag moet je rekening houden met procedurekosten en periodieke instandshoudingskosten die aan de patentverlenende instantie betaald moeten worden, waarbij tijdens de procedure ook nog kosten komen voor de octrooigemachtigde die je inschakelt voor het adviseren en het nastreven van patentrechten.


Hoe lang duurt een patent aanvragen?

Nadat de patentaanvraag bij de patentverlenende instantie is ingediend, wordt een onderzoek naar de stand van de techniek verricht. De uitkomsten van dit onderzoek worden meestal 9 maanden later naar de aanvrager of diens octrooigemachtigde gestuurd. De aanvraag blijft 18 maanden geheim en wordt hierna door de patentverlenende instantie gepubliceerd. Verleningsprocedures verschillen per land waarin je patent aanvraagt.


Wie kan mij gewoon iets vertellen over een patent aanvragen?

De patentverleningsprocedures zijn ingewikkeld en veelomvattend. Een octrooigemachtigde kan je hierover desgewenst verder informeren en adviseren. Neem rustig eens contact op met een octrooigemachtigde, zoals bij DOGIO Patents. Octrooigemachtigden hebben een academische technische achtergrond en een aanvullende opleiding van twee jaar die afgesloten wordt met meerdere examens. Ook zijn ze minimaal drie jaar onder de verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde octrooigemachtigde werkzaam geweest. Ze hebben kennis en expertise van diverse vakgebieden en ze informeren je graag in een kosteloos eerste gesprek.


horizontale streep

Patent aanvragen?

Wouter Kempes profielfoto Wil je er meer over weten? Ik ben Wouter Kempes, de directeur van Dogio Patents, een bedrijf met ongeveer 20 werknemers in het midden van Nederland. Ikzelf heb werktuigbouwkunde aan de TU Delft gestudeerd en heb inmiddels 20 jaar ervaring en werk met ervaren collega’s met een werktuigbouw-, chemie- en ICT-achtergrond. Bel gerust naar 035-3031666 en vraag naar Wouter, dan kunnen we eens kennismaken!


Ik wil informatie over patentaanvragen

Natuurlijk is het aanvragen van een patent maatwerk. Iedere situatie en uitvinding is tenslotte anders. Stel jezelf eerst de volgende vragen:

verticale streep

1. Is mijn uitvinding patenteerbaar?

2. Wat levert een patent op?

3. Wil ik een patent in Nederland, Europa of een patent wereldwijd?

4. Wat kost een patent?

5. Hoe gaat een patentaanvraag in zijn werk?

Een goed antwoord vergt maatwerk, afgestemd op je specifieke situatie. Met een kort telefoongesprek weet je vaak meer! Zie ook DOGIO Patents.

horizontale streep